Παπά Γιώργης Σηφάκης

Παπά Γιώργης Σηφάκης: Ένας από τους 62 Μάρτυρες της Κρήτης

Παπά Γιώργης Σηφάκης: Ένας από τους 62 Μάρτυρες της Κρήτης

Ο Παπά Γιώργης Σηφάκης ήταν Έλληνας ιερέας, δάσκαλος, αντιστασιακός και ένας εκ των 62 Μαρτύρων της Κρήτης