Παράταση Μέτρων

Κλειστές οι εκκλησίες έως τις 28 Απριλίου

Κλειστές οι εκκλησίες έως τις 28 Απριλίου

Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα - Αναμένεται ΚΥΑ εντός της ημέρας