Παράτασης

Παράταση προθεσμίας για οικονομική στήριξη των ειδικών κατηγοριών εργαζόμενων στον Πολιτισμό

Παράταση προθεσμίας για οικονομική στήριξη των ειδικών κατηγοριών εργαζόμενων στον Πολιτισμό

Δείτε ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι αποκλείονται