Παρεμπόριο

 Πρόστιμα για παρεμπόριο μετά από τους ελέγχους

Πρόστιμα για παρεμπόριο μετά από τους ελέγχους

Ελέγχθηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν εκατοντάδες είδη παρεμπορίου