Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Αγίου Νικολάου

Ουσιαστική θα είναι στο εξής η χρήση του πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Αγίου Νικολάου

Ουσιαστική θα είναι στο εξής η χρήση του πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Αγίου Νικολάου

Μια νέα λειτουργία και μια ουσιαστική χρήση, αποκτά το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Αγίου Νικολάου, από την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020, που δίνεται προς χρήση στους μαθητές Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων, πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαιτούμενα μέσα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό (μικρά αυτοκίνητα – π[...]