Πατέντα

Ελληνική πατέντα αναπνευστήρα «ANASA»

Ελληνική πατέντα αναπνευστήρα «ANASA»

Για ασθενείς Covid-19 στις ΗΠΑ