Παύλο Πέτρι

H αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου!

H αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου!

Παρά το γεγονός της φυσικής καταστροφής από το νερό με την πάροδο των αιώνων, η διάταξη της πόλης είναι όπως ήταν πριν από χιλιάδες χρόνια.