Πενταψήφια

Πρόστιμο για αυθαίρετες χρεώσεις από τα πενταψήφια

Πρόστιμο για αυθαίρετες χρεώσεις από τα πενταψήφια

Διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία DIMOCO GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ συνολικού ύψους 250.000€