Περιβαλλοντική νομοθεσία

Βουλή: Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή και σε Β’ Ανάγνωση η επεξεργασία του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου

Βουλή: Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή και σε Β’ Ανάγνωση η επεξεργασία του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου

Επί της αρχής, το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε μόνο από τη ΝΔ ενώ το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, πλην της Ελληνικής Λύσης που επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, 4 Απριλίου οπότε θα ξεκινήσει η διήμερη συζήτηση του στην Ολομέλεια.