Περιβαλλοντικοί Όροι

Παρέμβαση βουλευτών του ΚΚΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης

Παρέμβαση βουλευτών του ΚΚΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης

Κάνουν λόγο για παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων