Περιφέρειες

Νέες ρυθμίσεις για τις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες

Νέες ρυθμίσεις για τις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες

Ο θεσμός εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη, ως μίμηση του αντίστοιχου θεσμού στη Γαλλία « contrat de plan”.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ