Περιφέρειες

Στο επίπεδο 4, "κόκκινο", πρόκειται να ενταχθούν οι Π.Ε Ημαθίας, Καβάλας, Πέλλας και Πιερίας

Στο επίπεδο 4, "κόκκινο", πρόκειται να ενταχθούν οι Π.Ε Ημαθίας, Καβάλας, Πέλλας και Πιερίας

Σύμφωνα με τον επιδημιολογικό χάρτη σε όσες περιοχές εντάσσονται στο επίπεδο 4 ισχύουν τα ειδικά τοπικού χαρακτήρα μέτρα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ