Περιουσιολόγιο

Ικανός αριθμός ακινήτων προστίθενται στο περιουσιολόγιο του Δήμου Αγίου Νικολάου

Ικανός αριθμός ακινήτων προστίθενται στο περιουσιολόγιο του Δήμου Αγίου Νικολάου

“Πρόκειται για μια εξαιρετική εργασία" δήλωσε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου