Πετρόμπεης

Η κήρυξη της επανάστασης στη Μάνη

Η κήρυξη της επανάστασης στη Μάνη

Ήταν 17 Μαρτίου 1821 όταν «συνεννοήθησαν να λάβωσι τα όπλα κατά των Τούρκων»