Πινακίδα

Τοποθετείται πινακίδα με τα ονόματα των Μ. Γλέζου και Απ. Σάντα

Τοποθετείται πινακίδα με τα ονόματα των Μ. Γλέζου και Απ. Σάντα

Η πινακίδα με τα ονόματα των Μ. Γλέζου και Απ. Σάντα θα τοποθετηθεί στο σημείο από το οποίο κατάφεραν να προσπελάσουν την Ακρόπολη

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ