Πληρωμή Φόρων

Το χρονολόγιο των δόσεων για πληρωμές φόρων

Το χρονολόγιο των δόσεων για πληρωμές φόρων

Σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις η καταβολή του φόρου από νομικά πρόσωπα και οντότητες