Πώληση

Μεικτή εικόνα εμφανίζει η αγορά ακινήτων, σύμφωνα με έρευνα

Μεικτή εικόνα εμφανίζει η αγορά ακινήτων, σύμφωνα με έρευνα

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ένα άλλο ποσοστό μοιράζεται ανάμεσα σ' αυτούς που προβλέπουν σταθεροποίηση (29,7%) ή πτώση (27,72%) εξαιτίας του πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης και των υψηλότερων επιτοκίων των στεγαστικών δανείων.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ