Πολυκεντρική Μελέτη

Έξι νοσοκομεία στην πολυκεντρική μελέτη συλλογής πλάσματος ιαθέντων

Έξι νοσοκομεία στην πολυκεντρική μελέτη συλλογής πλάσματος ιαθέντων

Προκειμένου να χορηγηθεί σε βαριά νοσούντες από τον κορωνοϊό