Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ηράκλειο: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δράσεις Πολιτισμού

Ηράκλειο: Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δράσεις Πολιτισμού

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι καλλιτεχνικοί φορείς οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματικά φορολογικά στοιχεία.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ