Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επιλογή μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ

Από το Υπουργείο Οικονομικών

Μετά τη λήξη της θητείας των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων αυτών.

Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες, η θητεία, οι υποχρεώσεις, οι αποδοχές, τα προσόντα επιλογής και τα κωλύματα διορισμού, καθώς και η διαδικασία επιλογής των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ αναφέρονται αναλυτικά στις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.05.2016), καθώς και στην υπ’ αριθμ. 2/58700/0004/28.06.2016 απόφαση του υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1965/Β΄/30.06.2016).

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, αποκλειστικά στον σχετικό σύνδεσμο έως τις 12/04/2022.

Πριν από την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) και στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη της θέσης μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ θα αξιολογηθούν από επταμελή ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 38476/22-3-2022 (ΑΔΑ:63ΩΗΗ-ΩΝ6) απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Γίνε ο ρεπόρτερ του CRETALIVE

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ