Πρύτανης Πολυτεχνείου

Στον Αντιπεριφερειάρχη ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου

Στον Αντιπεριφερειάρχη ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου

Η αξιοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της πρώην Γαλλικής Σχολής στο επίκεντρο