Ψαρίλα

Μερικοί άνθρωποι δεν μυρίζουν καθόλου την…ψαρίλα!

Μερικοί άνθρωποι δεν μυρίζουν καθόλου την…ψαρίλα!

Αιτία μια σπάνια γονιδιακή μετάλλαξη στο DNA τους