Ψευδή Πιστοποιητικά

Ζητούν ψευδή πιστοποιητικά από γιατρούς για να μη φορέσουν μάσκα

Ζητούν ψευδή πιστοποιητικά από γιατρούς για να μη φορέσουν μάσκα

Ο Ιατρικός Σύλλογος σημειώνει ότι ελάχιστοι, ευτυχώς, ιατροί «υποκύπτουν στις πιέσεις των πολιτών και προχωρούν στην αδικαιολόγητη έκδοση τέτοιων βεβαιώσεων»