Ψηφιακή Καταχώρηση

Ψηφιακή υποβολή και καταχώρηση αιτήσεων ιατρών για ειδίκευση

Ψηφιακή υποβολή και καταχώρηση αιτήσεων ιατρών για ειδίκευση

Θα λειτουργήσει σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης