Ψηφιακή Μετάβαση

Ξεκινά η δεύτερη φάση της ψηφιακής μετάβασης

Ξεκινά η δεύτερη φάση της ψηφιακής μετάβασης

Τι προβλέπει ο ανανεωμένος χάρτης