Ψηφιακή Υγεία

HDHC - Η νέα δυναμική πρωτοβουλία του ΙΤΕ

HDHC - Η νέα δυναμική πρωτοβουλία του ΙΤΕ

Ο πρώτος ελληνικός συνεργατικός σχηματισμός καινοτομίας Hellenic Digital Health Cluster φιλοδοξεί να εντάξει την Ελλάδα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.