Ψηφιακό Νόμισμα

H Ευρώπη προετοιμάζεται για την έκδοση του ψηφιακού ευρώ

H Ευρώπη προετοιμάζεται για την έκδοση του ψηφιακού ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ θα συμπληρώνει τα μετρητά, δεν θα τα αντικαταστήσει, ενώ το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να εκδίδει μετρητά