Ρουμανία

Κινητικότητα του 27ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου στη Ρουμανία

Κινητικότητα του 27ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου στη Ρουμανία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ