σαπούνι και λίπασμα

«Άνθρωποι, σαπούνι και λίπασμα» και στα αγγλικά

«Άνθρωποι, σαπούνι και λίπασμα» και στα αγγλικά

Εκδόθηκε και στα αγγλικά το τελευταίο βιβλίο του Μανώλη Παντινάκη «Άνθρωποι, σαπούνι και λίπασμα».