Σαρκοφάγοι

Βρέθηκαν 14 σαρκοφάγοι 2.500 ετών

Βρέθηκαν 14 σαρκοφάγοι 2.500 ετών

Εντυπωσιακή ανακάλυψη στη νεκρόπολη της Σαχάρας