Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Φέρνοντας το μέλλον πιο κοντά

Φέρνοντας το μέλλον πιο κοντά

Δήμος Ηρακλείου/Τμήμα Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών: το όραμα, οι στόχοι και η δουλειά μέχρι σήμερα

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ