Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Αναστέλλεται η λειτουργία και των Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού

Αναστέλλεται η λειτουργία και των Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού

Με απόφαση του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και στο πλαίσιο της γενικότερης αναστολής της εκπαιδευτικής διαδικασίας