Σχολή ευπελπίδων

"Είναι δικά μας παιδιά!"

"Είναι δικά μας παιδιά!"

Έχουν περάσει από τη Σχολή Ευελπίδων