Σχολή Οδηγών

Μέσω ΚΕΠ η ίδρυση σχολής οδηγών

Μέσω ΚΕΠ η ίδρυση σχολής οδηγών

Τί ανακοινώθηκε