Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων

Στην Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων ο Μ. Κόνσολας

Στην Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων ο Μ. Κόνσολας

Ο Υφυπουργός αποδέχτηκε το αίτημα για συνάντηση στην οποία τονίστηκε η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των εργαζομένων, η οποία αποτελεί επένδυση στην ποιότητα του Τουρισμού.