Σχολικές Επιτροπές

Εκπροσώπηση Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου σε Σχολικές Επιτροπές

Εκπροσώπηση Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνου σε Σχολικές Επιτροπές

Με αφορμή τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κ. Γιώργος Γεωργαλής παρείχε στις /ους συμμετέχουσες/ντες αναλυτική ενημέρωση τόσο για τις αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών όσο και για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτ[...]

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ