Σηματοδοτήσεις

Σηματοδοτήσεις στην πολιτική το 2020

Σηματοδοτήσεις στην πολιτική το 2020

Ο πολιτικός χρόνος χρειάζεται τον αναλυτικό πραγματισμό, απορρίπτοντας τον παροδικό τακτικισμό.