Σημειώματα

Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία!

Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία!

Έλεγχοι για τις θέσεις στάθμευσης, αλλά και πρόστιμα και σφράγισμα καταστημάτων