Σινέ Χριστίνα

Έναρξη προβολών στο θερινό σινέ ‘Χριστίνα’

Έναρξη προβολών στο θερινό σινέ ‘Χριστίνα’

Υπό διαμόρφωση το πρόγραμμα