Σκατζόχοιροι

Οι «θαρραλέοι» σκαντζόχοιροι

Οι «θαρραλέοι» σκαντζόχοιροι

Περισσότερα άγρια ζώα στους δρόμους λόγω της καραντίνας