Σκουριά

Πολιτική σκουριά

Πολιτική σκουριά

Αποτρέπει την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό των άνυδρων κομματικών σχημάτων