Σμύρνη 1919

Τελικά έπρεπε ο ελληνικός Στρατός να πάει στη Σμύρνη;

Τελικά έπρεπε ο ελληνικός Στρατός να πάει στη Σμύρνη;

Πόσο πραγματικά κόστισε στον ελληνισμό η απόβαση στη Σμύρνη, στις 2 Μαΐου, και τα ελληνικά λάθη!