Σωλήνες Νερού

Τα έργα τρύπησαν σωλήνες νερού!

Τα έργα τρύπησαν σωλήνες νερού!

Στην διάρκεια έργων οπτικών ινών