Σωματείο Μαγείρων – Ζαχαροπλαστών και Λοιπού Προσωπικού Κουζίνας

Αλληλεγγύη σε όσους πλήττονται οικονομικά από την πανδημία

Αλληλεγγύη σε όσους πλήττονται οικονομικά από την πανδημία

Ανακοίνωση του Σωματείου Μαγείρων Ζαχαροπλαστών& Λοιπού Προσωπικού Κουζίνας