Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων ν. Ρεθύμνου

Η παρέμβαση έφερε αποτέλεσμα

Η παρέμβαση έφερε αποτέλεσμα

Ανακοίνωση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Υπαλλήλων Συναφών Επαγγελμάτων ν. Ρεθύμνου