Σοσιαλδημοκρατία

Σοσιαλδημοκρατία χωρίς σοσιαλδημοκράτες

Σοσιαλδημοκρατία χωρίς σοσιαλδημοκράτες

Συγκριτικό της πλεονέκτημα υπήρξε η ικανότητά της να προσαρμόζεται στις συνθήκες της κάθε περιόδου και στη ζώσα πραγματικότητα.