Σωσμός

Αυτή η πόλη έχει "σωσμό";

Αυτή η πόλη έχει "σωσμό";

Εμείς τι κάνουμε;