Σούγια

Ο "φύλακας - άγγελος" των λουομένων στην Σούγια

Ο "φύλακας - άγγελος" των λουομένων στην Σούγια

Τί περιγράφει ένας πολίτης