Σπορά

«Dum spiro… σπέρνω»

«Dum spiro… σπέρνω»

Αλλά τι θερίζω;