Σπουδαστές μαγειρικής

Ο κορωνοϊός "έπληξε" και τους σπουδαστές μαγειρικής

Ο κορωνοϊός "έπληξε" και τους σπουδαστές μαγειρικής

Ζητούν παρέμβαση των αρμοδίων για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν