Σπύρος Σπυρίδων

Σπ. Σπυρίδων: Στα δημοτικά ΚΔΑΠ επιπλέον 10.000 παιδιά

Σπ. Σπυρίδων: Στα δημοτικά ΚΔΑΠ επιπλέον 10.000 παιδιά

Από αρχές Οκτωβρίου στις προσχολικές δομές 15.000 παιδιά δημοσίων υπαλλήλων